FAQ ANY COSMETICS

🇬🇧EN

Returns Policy

If you are not 100% satisfied with your purchase, you can either return your order for a full refund or exchange it for something else. You can return or exchange your purchase for up to 14 days from the delivery date. Returned or exchanged products must be in the condition you received them and in the original box and/or packaging. Contact us info@theanycosmetics.com

Address:

NOT SO FUNNY ANY s.r.o., Street, Apt: Pískařská 2075/3, Prague, Zip. Code: 143 00, Czech Republic 

Delivery & Shipping

Enjoy free shipping over 1500czk / $74

All shipping rates is vary depending on a few different factors, some of which include:

- Domestic or International shipments

- Selected shipping method

- Total weight of package (DHL - for international consignment)

We are not responsible for any fees required by customs for any reason. All shipping fees we require will be clearly shown to you alongside the service and estimated transit time upon checkout.

 

How long does shipping take?

Our hours of operation for shipping are Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Orders will ship 1­-2 business day after you order. *NOTE: during restocks or new releases, there can be an additional 2-3 business days of processing time!

 

DOMESTIC:

DPD Private: 2-5 Business Days

Zásilkovna.cz : 2-5 Business Days

 

INTERNATIONAL:

DHL Express: 2 - 10 Business Days

Any inquiries regarding the exact location of your package should be made to the carrier directly. Our customer service only have as much information as can be seen by you through your tracking number.

Where do you ship from?

Prague, Czech republic

Are your products cruelty-free?

Yes, ANY COSMETICS has a HCS certificate. These certificates alone guarantee that no final products or ingredients have been tested on animals.

Makeup is not for animals :)

Do you offer makeup artist pro discounts?

You can try to luck and write to info@theanycosmetics.com.

I couldn't find the answer I'm looking for here, what do I do now?

Send us an email at info@theanycosmetics.com. Our customer service will be happy to help you with any further questions you may have. (The answer may take 24 to 48 hours).

🇨🇿CZ

Vrácení zboží

Pokud nejste 100% spokojeni s vaším nákupem, buď můžete Vaši objednávku vrátit s vrácením plné částky nebo vyměnit za něco jiného. Objednávku lze vrátit nebo vyměnit 14 dní od doručení. Produkty musí být ve stejném obalu a nepoužívané. Kontaktujte nás na e-mail: info@theanycosmetics.com

Posílejte na adresu:

NOT SO FUNNY ANY s.r.o., Pískařská 2075/3, Praha 143 00, ČR

 

Doručení a doprava

 

Užijte si poštovné nad 1500kč zdarma.

Všechny ceny za dopravu se líší v závislosti na několika různých faktorech, z nichž některé zahrnují:

- Domácí nebo mezinárodní zásilky

- Vybraná metoda odesílaní

- Celková hmotnost balíku (DHL - pro mezinárodní zásilky)

Nejsme zodpovědní za jakékoli poplatky požadované celními orgány z jakéhokoli důvodu. Všechny poplatky za dopravu, které požadujeme, budou jasně zobrazeny vedle služby a předpokládané doby přepravy při odbavení.


Jak dlouho trvá doprava?

Naše pracovní doba pro přepravu je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. Objednávky budou odeslány 1-2 pracovní dni po objednání. * POZNÁMKA: během naskladnění nebo vydáni nových produktu, může dojít k delšímu zpracování 2 až 3 pracovních dnů!

 

DOMÁCÍ ÚZEMÍ (CZ/SK):

DPD Private: 2-5 Business Days

Zásilkovna.cz : 2-5 Business Days


MEZINÁRODNÍ:

DHL Express: 2 - 10 Business Days

Jakékoli dotazy týkající se přesného umístění vašeho balíku by měly být směrovány přímo na dopravce. Náš zákaznický servis má jen tolik informací, kolik může vidět prostřednictvím vašeho čísla zásilky.

 

Odkud odesílate objednávky? 

Praha, Česká republika

 

Jsou vaše produkty cruelty-free?

Ano, ANY COSMETICS má HCS certifikát. Tyto certifikáty jako jediné zaručují, že na zvířatech nebyly testovány konečné výrobky ani jednotlivé složky.

Makeup je pro lidi, ne pro zvířata. :)


Nabízíte slevy pro makeup umělce?

Můžete zkusit štěstí a napsat na info@theanycosmetics.com.

Nenašel jsem tu odpověď, kterou tady hledám, co mám dělat teď?

Pošlite nám email na info@theanycosmetics.com. Náš zákazníckej servis vám rád pomůže s jakoukoli další otázkou, kterou máte. (Odpověď může trvat 24 až 48 hodin).